Priser i: 

Naturtarm, även kallat fjälster, är naturliga tarmar från djuren

Naturtarm består av flera olika lager med hinnor och det är endast den ena hinnan som man använder som korvskinn.

Fjälsterna rengörs, sorteras i storlekar (kalibrar) och kvaliteter. Innan ett fjälster används till korvskinn har det varit nedsaltat under lång tid. Detta är ett arbete som måste göras för hand, därför är det det mest exklusiva korvskinnet. Naturtarmarna vi säljer är torrsaltade eller ligger de i mättad lake. De producenter vi använder oss av har högsta hygieniska standard och är både IFS & BRC certifierade på den högsta nivån. IFS Food & BRC Global Standard for Food borgar för högsta livsmedelssäkerhet. Certifieringen omfattar alla divisioner. Från organisationsstruktur, råvaruinköp, produktion, lagerhållning och logistik. Det innebär också att det finns system för exakt spårbarhet och identifiering av varans ursprung, förädling och distribution.

Fårfjälster 18/20 lake, 91m 269:-  
Fårfjälster 18/20 lake, 91m. Hink med 25 st.   4 331:-  
Fårfjälster 18/20 lake, 91m. Hink med 50 st. 8 250:-  
Fårfjälster 20/22 lake, 91 m i burk. 359:-  
Fårfjälster 20/22 lake, 91m. 359:-  
Fårfjälster 20/22 saltad, 10 m. 125:-  
Fårfjälster 22/24 lake, 91 m i burk. 449:-  
Fårfjälster 22/24 lake, 91m. 449:-  
Fårfjälster 26/28 lake, 91 m i burk. 449:-  
Fårfjälster tubad kaliber 20/22, 91 m,nätförpackning med 5 st 1 499:-  
Fårfjälster tubad kaliber 24/26, 91 m, hink med 25 st 8 820:-  
Fårfjälster tubad kaliber 24/26, 91 m,nätförpackning med 5 st 2 125:-  
Kappen 130+ 53:-  
Kappen 95/115 49:-  
Krokfjälster 38/40 saltad, 5m. 79:-  
Krokfjälster 40/43 saltad, 50m. 299:-  
Krokfjälster 43/46 saltad, 50m. 359:-  
  29:-  
Rakfjälster 50/55 saltad, 18 m. 179:-  
Rakfjälster saltad, 5 m. 99:-  
Svinfjälster 28/30 (27) tubad, 91 m. Hink med 20 st 6 048:-  
Svinfjälster 28/30 (27) tubad, 91 m. Nät med 2 st 664:-  
Svinfjälster 28/30 lake, 91 m i burk. 379:-  
Svinfjälster 30/32 lake, 91 m i burk. 419:-  
Svinfjälster 32/35 lake, 91 m i burk 319:-  
Svinfjälster 32/35 tubad, 91 m. Hink med 20 st. 4 995:-  
Svinfjälster 32/35 tubad, 91 m. Nät med 2 st. 599:-  
Svinfjälster 35/38 lake, 91 m i burk 279:-  
Svinfjälster 35/38 tubad, 91 m. Nät med 2 st. 599:-  
Svinfjälster 38/40 lake, 91 m i burk. 279:-  
Svinfjälster 38/40 saltad, 10 m 49:-  
  25:-